Ontruiming

ALGEMENE INFORMATIE

Wanneer de bank een verhypothekeerd onderpand op basis van een onherroepelijke volmacht heeft verkocht, kan het voorkomen dat de hypotheekgever weigert om het onderpand voorafgaand aan de levering te ontruimen. SWG behartigt de belangen van de bank bij een vordering tot ontruiming van de hypotheekgever, zodat het onderpand alsnog leeg en ontruimd aan de koper kan worden geleverd.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

SWG schrijft hypotheekgever in voorkomende gevallen aan met een sommatie en start direct een kort geding procedure. Er is altijd een advocaat beschikbaar om voortvarend te kunnen handelen zodra duidelijk is dat hypotheekgever het onderpand niet zelf zal ontruimen. SWG onderhoudt nauw overleg met de deurwaarder zodat de deurwaarder zo spoedig mogelijk tot gedwongen ontruiming kan overgaan zodra het vonnis is afgegeven.

Voornoemde werkzaamheden worden zo veel mogelijk uitgevoerd tegen een vooraf met de bank overeengekomen vast tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl