Afwezigheidsbewind

ALGEMENE INFORMATIE

Wanneer een hypotheekgever met onbekende bestemming is vertrokken en het onderpand onbeheerd heeft achtergelaten, kan de bank een afwezigheidsbewindvoerder laten benoemen. Voor de bank heeft dit als voordeel dat een onderpand niet geveild hoeft te worden, als er met de bewindvoerder afspraken kunnen worden gemaakt over onderhandse verkoop van het onderpand. De afwezigheidsbewindvoerder kan ook worden benoemd ten aanzien van de in het onderpand achtergelaten inboedel.

De werkzaamheden worden ingedeeld in twee fases. Fase I betreft het benoemen van de bewindvoerder en Fase II de uitvoering van de werkzaamheden door de bewindvoerder.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

Fase I Verzoek tot benoemen van een afwezigheidsbewindvoerder (artikel 1:409 BW)

Nadat uit feitelijk en/of GBA-onderzoek is gebleken dat de hypotheekgever zijn woonplaats heeft verlaten, kan SWG namens de bank een verzoek indienen tot het benoemen van een afwezigheidsbewindvoerder.

Voor een vast tarief doorloopt SWG de procedure bij een rechtbank in Nederland tot benoeming van de afwezigheidsbewindvoerder.

Fase II Afwezigheidsbewind over onderpand en inboedel

SWG heeft contacten met een WSNP-bewindvoerder die ruime ervaring heeft als afwezigheidsbewindvoerder. Als de bank recht heeft om tot executoriale verkoop over te gaan, maar de voorkeur geeft aan onderhandse verkoop, kunnen hierover afspraken worden gemaakt met de bewindvoerder die de belangen van de hypotheekgever behartigt.

Indien er geen positief saldo aanwezig is om het salaris van de bewindvoerder mee te bekostigen, zal de bank bij verkoop van het onderpand een vooraf overeengekomen “boedelbijdrage” voldoen. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl