Doorhaling beslag

ALGEMENE INFORMATIE

Het komt voor dat een beslaglegger of hypotheekhouder dwarsligt indien de bank het onderpand op basis van een verkoopvolmacht van de hypotheekgevers heeft verkocht ter voorkoming van executoriale verkoop. SWG kan dan namens de bank en de hypotheekgevers doorhaling van het beslag/recht van hypotheek vorderen om levering vrij van beslagen en hypotheken mogelijk te maken. SWG kan dit namens de bank vorderen als de hypotheekgevers niet in staat zijn tot betaling en de dwarsliggende beslaglegger/hypotheekhouder geen uitzicht heeft op voldoening van enig deel van zijn vordering bij (executoriale) verkoop.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

SWG schrijft de beslaglegger / hypotheekhouder in voorkomende gevallen aan met een sommatie en start indien noodzakelijk een kort geding procedure. Er is altijd een advocaat beschikbaar om voortvarend te kunnen handelen zodra duidelijk is dat de beslaglegger / hypotheekhouder weigerachtig blijft om tot doorhaling / royement van het beslag / recht van hypotheek over te gaan. SWG onderhoudt nauw contact met de notaris zodat de notaris zo spoedig mogelijk tot levering kan overgaan zodra het vonnis is afgegeven.

Voornoemde werkzaamheden worden zo veel mogelijk uitgevoerd tegen een vooraf met de bank overeengekomen vast tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl