Bancair recht

bank-558x276.jpg

Wanneer een bank of andere geldverstrekker besluit over te gaan tot invordering van haar vordering spelen veel aspecten een rol. Niet alleen vanuit Europa maar ook vanuit de Nederlandse overheid worden banken geconfronteerd met vergaande regelgeving. De zorgplicht voor de klant maakt hiervan onderdeel uit. SWG Advocaten adviseert de bank bij het al dan niet nemen van afscheid van de klant. Wanneer de klant het hier niet mee eens is, behartigt SWG de belangen van de bank. SWG staat de banken bij tijdens het onderhands of executoriaal verkopen van een verhypothekeerd onderpand. Ook wanneer er andere zekerheden zijn verstrekt of er zich andere mogelijkheden tot verhaal aandienen, is SWG de banken door heel Nederland van dienst. SWG is uw kennispartner voor alle aspecten van het bijzonder beheer zowel bij aan particulieren als bij aan bedrijven verstrekte leningen en kredieten. Een aantal van deze aspecten lichten wij hieronder voor u uit.

Zorgplicht en aansprakelijkheid

Klanten beroepen zich steeds vaker op de strenger wordende eisen voor de bank en de bijzondere zorgplicht bij advisering en afscheid. Zij menen de bank op grond hiervan aansprakelijk te kunnen stellen. SWG staat de banken bij in deze procedures. Ook wanneer de bank zelf geconfronteerd wordt met fouten van anderen, verleent SWG juridische bijstand.

Lees meer
Opeising en fraude

Op grond van de voorwaarden van het verstrekte krediet of de hypothecaire geldlening is de bank al snel bevoegd tot opeising over te gaan. De wet, de rechtspraak en de zorgplicht stellen soms aanvullende eisen. SWG adviseert de bank daarbij. Ook indien er sprake is van fraude of andere onregelmatigheden, is SWG de sparringpartner voor de bank.

Lees meer
Uitwinnen zekerheden

Naast een recht van hypotheek heeft de bank vaak ook andere zekerheden bedongen, zoals een pandrecht op roerende zaken, vorderingen uit huurovereenkomsten of verzekeringspolissen, of een persoonlijke garant- of borgstelling. SWG wordt door de bank ook betrokken bij de uitwinning van deze zekerheden.

Lees meer
(Conservatoir) beslag

Wanneer er niet voldoende zekerheden zijn verstrekt of gekozen wordt voor een andere verhaalsmogelijkheid, adviseert SWG over de mogelijkheden tot het leggen van beslag. Wanneer de bank nog niet over een executoriale titel beschikt, zorgt SWG dat deze wordt behaald en legt SWG als dat nodig is conservatoir beslag.

Lees meer

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl