Uitwinnen zekerheden

ALGEMENE INformatie

Naast een recht van hypotheek heeft de bank vaak ook andere zekerheden bedongen, zoals een pandrecht op roerende zaken, vorderingen uit huurovereenkomsten of verzekeringspolissen, of een persoonlijke garant- of borgstelling. In situaties waarin het uitwinnen van het hypotheekrecht niet voldoende is om de volledige vordering van de bank te voldoen is het uitwinnen van andere zekerheden noodzakelijk. Het komt ook voor dat het uitwinnen van andere zekerheden de voorkeur geniet boven het uitwinnen van het hypotheekrecht indien deze minder ingrijpend zijn en er toch het beoogde resultaat mee wordt bereikt.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

SWG heeft altijd een gespecialiseerde advocaat beschikbaar om in een dergelijke kwestie het dossier te bestuderen, de bank te adviseren en voortvarend te handelen. SWG beschikt over een landelijk netwerk van kwalitatief hoog aangeschreven deurwaarders die bij de uitvoering van hun werkzaamheden rekening houden met de maatschappelijke positie van de bank in de samenleving.

Voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vooraf met de bank overeengekomen tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgmail.nl