Zorgplicht en aansprakelijkheid

ALGEMENE INFORMATIE

Klanten beroepen zich steeds vaker op de strenger wordende eisen voor de bank en de bijzondere zorgplicht bij advisering en afscheid. De maatschappelijke positie in de samenleving maakt dat er van een bank veel wordt verwacht. De belangen van de klant en in voorkomende gevallen ook derden mogen door de bank niet uit het oog worden verloren.

In de regel stelt een klant de bank ook aansprakelijk voor door hem geleden schade indien hij meent dat de bank de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden. Rechtspraak op dit gebied is continue in ontwikkeling en vanuit Europa komt er steeds meer regelgeving. Voor banken zaak om bij de les te blijven en zich kundig te laten adviseren.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

SWG adviseert banken in bijzonder beheer dossiers waarbij de zorgplicht of aansprakelijkheid een rol speelt. Onze specialistische kennis van executietrajecten gecombineerd met een scherpe kijk op de wet- en regelgeving in het kader van de zorgplicht en aansprakelijkheid maakt dat SWG een gedegen adviespartner is voor de bank. Ook in procedures die door de klant tegen de bank wordt aangespannen staat SWG de bank bij.

Als specialist behandelen wij deze zaken landelijk en in vergelijking tegen een vooraf overeengekomen scherp tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl