Beheerbeding

ALGEMENE INFORMATIE

Indien hypotheekgevers in ernstige mate tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen kan de bank het onderpand in beheer nemen. De bank kan het onderpand dan bijvoorbeeld opknappen en bezichtigingen laten plaatsvinden. 

Het in beheer nemen van het onderpand wordt in de regel gecombineerd met een machtiging om tot ontruiming van het onderpand over te mogen gaan. Het is immers niet gewenst dat de bank verantwoordelijkheid draagt over een onderpand waar zich mogelijk personen in bevinden die schade kunnen aanrichten. Het feitelijk beheer wordt uitgevoerd door een in opdracht van de bank aan te wijzen makelaar. 

 

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

SWG zorgt er voor dat de bank een machtiging van de voorzieningenrechter krijgt om het onderpand in beheer te mogen nemen. Na het verkrijgen van de machtiging wordt ook het in juridische zin in beheer nemen van het onderpand door SWG aangestuurd. De betreffende beschikking wordt na overleg met de bank door SWG aan de deurwaarder toegezonden met het verzoek tot betekening over te gaan. 

De bank en de notaris worden continue op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure en de behandeling van het dossier. 

Voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vooraf met de bank overeengekomen vast tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl