Bezichtiging

ALGEMENE INFORMATIE

De hypotheekgevers en overige bewoners zijn tijdens het veilingtraject verplicht belangstellenden het onderpand te laten bezichtigen. Als zij niet meewerken, kan er gekozen worden voor ontruiming van het onderpand op basis van de hypotheekbedingen, zodat het onderpand nadien toonbaar en vrij toegankelijk gemaakt kan worden voor bezichtigingen. Als dit voor de bank te vergaand is, zou een (enkele) bezichtiging volgens de wet onder politiebegeleiding kunnen plaatsvinden.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om middels een kort geding een titel te verkrijgen tot nakoming van de in de regel in de algemene voorwaarden opgenomen verplichting om mee te werken aan bezichtiging van het onderpand of het laten uitvoeren van een inpandige taxatie.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

SWG kan het traject van bezichtiging voor u begeleiden en, indien wenselijk, een machtiging vragen aan de Burgemeester om de bezichtiging met politiebegeleiding af te dwingen. 

Geeft de bank de voorkeur aan het afdwingen van de bij algemene voorwaarden overeenkomen verplichting om een bezichtiging of taxatie toe te staan, dan doorloopt SWG namens de bank een kort geding procedure. Vervolgens wordt er door SWG een deurwaarder ingeschakeld om de bezichtiging danwel de taxatie mogelijk te maken.

Voornoemde werkzaamheden worden zo veel mogelijk uitgevoerd tegen een vooraf met de bank overeengekomen vast tarief. Wilt u meer weten over een van deze producten, neem gerust contact met ons op.

 

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl