Goedkeuring onderhandse verkoop

ALGEMENE INFORMATIE

Op verzoek van de bank, de hypotheekgever of de beslaglegger kan de voorzieningenrechter bepalen dat de executoriale verkoop onderhands zal geschieden. Ook op deze wijze van executoriale verkoop zijn de algemene en bijzondere veilingvoorwaarden in beginsel van toepassing.

Het onderhands executoriaal bod kan tot uiterlijk veertien dagen voor de executieveiling bij de veilingnotaris worden uitgebracht. Het verzoekschrift tot goedkeuring van de in dit kader gesloten koopovereenkomst kan tot uiterlijk één week voor de executieveiling worden ingediend bij de voorzieningenrechter. 

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

SWG heeft altijd een team paraat om voortvarend te handelen in de beperkte tijd tussen het uitbrengen van de biedingen en de deadline voor het indienen van het verzoekschrift. SWG doorloopt namens de bank de procedure die tot goedkeuring van de koopovereenkomst leidt, waarna de veilingnotaris tot afronding van de verkoop en levering kan overgaan. Wij houden tijdens de behandeling van het dossier de notaris en de bank op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vooraf met de bank overeengekomen vast tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl