Huurbeding

ALGEMENE INFORMATIE

Woonruimte

Indien een onderpand zonder voorafgaande toestemming van de bank is verhuurd, kan de bank met het oog op executoriale verkoop in beginsel een einde maken aan de verhuur. Onder het huidige recht is de bank, behoudens enkele uitzonderingen, zelfs verplicht het huurbeding in te roepen.

Bij woonruimte dient de voorzieningenrechter wel verlof te verlenen om het huurbeding te mogen inroepen. De bank kan zelf zorg dragen voor ontruiming van de huurder of dit overlaten aan de veilingkoper.

Bedrijfsruimte

Bij bedrijfsruimte is geen voorafgaand verlof vereist om het huurbeding in te mogen roepen. Een ontruimingstitel dient daarentegen wel expliciet te worden verkregen via een kort geding procedure als de huurder van de bedrijfsruimte niet vrijwillig tot ontruiming overgaat.

 

Wat kan swg voor u betekenen?

Woonruimte

SWG neemt het traject tot het verkrijgen van verlof voor het inroepen van het huurbeding volledig bij de bank uit handen. Van het verloop van onze werkzaamheden en de procedure houden wij de bank en de notaris op de hoogte.

Ook na het verkrijgen van het verlof van de voorzieningenrechter kan SWG desgewenst een actieve of juist adviserende rol innemen met betrekking tot het inroepen van het huurbeding. 

Bedrijfsruimte

Nadat de bank het huurbeding heeft ingeroepen tegen de huurder van de bedrijfsruimte vordert SWG in kort geding de ontruiming van de huurder.

Voornoemde werkzaamheden met betrekking tot woonruimte en bedrijfsruimte worden uitgevoerd tegen een vooraf met de bank overeengekomen vast tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl