Ontruimingsbeding

ALGEMENE INFORMATIE

Indien het met het oog op de executie is vereist, kan de bank onder meer de hypotheekgevers dwingen om het onderpand vóór de veiling te verlaten. De bank heeft hiervoor een voorafgaande machtiging van de voorzieningenrechter nodig. De bank kan met de ontruiming haar risico’s beperken en vrijelijk bezichtigingen in het onderpand laten plaatsvinden.

Aangezien het onderpand na ontruiming leeg komt te staan, kiest de bank er in de regel ook voor om een machtiging te verkrijgen om het onderpand in beheer te mogen nemen. Een makelaar voert dan het feitelijke beheer over het pand en kan op die wijze toezicht houden en de waardevermindering van het onderpand voorkomen. 

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

SWG zorgt er voor dat de bank een machtiging van de voorzieningenrechter krijgt om het onderpand te mogen ontruimen. Na het verkrijgen van de machtiging stuurt SWG ook de professionele partijen aan die betrokken zijn bij de ontruiming. De bank en de notaris worden continue op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure, de feitelijke ontruiming en de behandeling van het dossier.

Voornoemde werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd tegen een vooraf met de bank overeengekomen vast tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl