Rangregeling

ALGEMENE INFORMATIE

Het zal in de toekomst steeds meer voor gaan komen dat er na een veiling geld overblijft voor een tweede hypotheekhouder en/of beslagleggers. Als de bank tweede hypotheekhouder is, krijgt zij helaas niet even snel haar geld als wanneer zij als eerste hypotheekhouder veilt.

De notaris dient namelijk alle hypotheekhouders, beslagleggers en de eigenaar tot overeenstemming te laten komen over de wijze waarop de opbrengst verdeeld moet worden. Als er geen volledige overeenstemming is bereikt, dan doet de tweede hypotheekhouder er verstandig aan direct een verzoek in te laten dienen bij de voorzieningenrechter. De door de voorzieningenrechter benoemde rechter-commissaris neemt vervolgens het traject ter hand om tot de vaststelling van de verdeling te komen. De bank zal kort daarna van de notaris alsnog haar geld ontvangen.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

Mocht u als bank als tweede hypotheekhouder geconfronteerd worden met het uitblijven van overeenstemming tussen de belanghebbenden over de uitkering van de opbrengst van een executieveiling, dan kunt u bij SWG Advocaten terecht. SWG doorloopt namens de bank een rangregelingsprocedure bij de daartoe bevoegde rechtbank in Nederland.

Voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vooraf met de bank overeengekomen uurtarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
0886900810 bz@swgadvocaten.nl