Zuivering + goedkeuring aflosnota

ALGEMENE INFORMATIE


Zuivering

Naar aanleiding van een verzoek van de veilingkoper kan de voorzieningenrechter verklaren dat alle beslagen, hypotheken en andere beperkte rechten op het onderpand vervallen c.q. teniet gaan, als de koopprijs bij de notaris is betaald.

Goedkeuring aflosnota

Indien de bank het onderpand executoriale heeft verkocht, dient zij aan de notaris een door de voorzieningenrechter goedgekeurde verklaring over te leggen waaruit de omvang van haar vordering blijkt, zodat de notaris het aan de bank verschuldigde direct kan doorbetalen.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?


Zuivering

SWG Advocaten verzorgt voor veilingkopers het verzoekschrift tot zuivering. Deze verzoeken worden door SWG ingediend bij rechtbanken door heel Nederland.

Goedkeuring aflosnota

SWG Advocaten verzorgt voor de bank het verzoekschrift tot goedkeuring van de aflosnota. Deze verzoeken worden door SWG ingediend bij rechtbanken door heel Nederland.

Voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vooraf met de bank overeengekomen vast tarief. Wilt u meer weten over een van deze producten, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl